אנו ממשיכים לעבוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות

פטיסיאר