אנו ממשיכים לעבוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות

טוש לכתיבת שמות ותאריכים