אנו ממשיכים לעבוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות

ערכה לבית הספר