כלל ביטוח ופיננסים

מסירת הפרטים לספק "אהבה קטנה" הינה באחריותך בלבד.

לכלל ביטוח ופיננסים לא תהיה כל אחריות בקשר עם מסירת הפרטים ו/או שמירתם ו/או השימוש בהם ו/או בקשר עם המתנה.

ההטבה היא אישית ואינה ניתנת להעברה. מוגבל למימוש אחד ללקוח. תוקף ההטבה עד 31.12.2024. עלות המתנה אינה עולה על 250 ₪.